Persondataloven

De nye opdaterede persondatalove

 

Ifølge de nye EU regler kaldet GDPR (står for General Data Protection Regulation) er virksomheder forpligtet til at dokumentere, hvordan de opbevarer persondata, og hvordan der indhentes samtykke om, at virksomheden må gemme persondata.

Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

Der skal laves procedurer for, hvordan og hvornår persondata slettes. Der skal laves procedurer for, hvor og hvordan persondata opbevares. Der skal måske også laves databehandleraftaler. Der er generelt mange forhold, der skal være styr på inden den 25. maj 2019, hvis man vil undgå en stor bøde.

Indsamling af data?

Vi indsamler og behandler data som:

  • du selv afgiver, når du bliver kunde hos os, og når du kommunikerer med os. Det kan fx være, når du opretter et abonnement, kontakter os for at få informationer.
  • skabes, når du bruger vores tjenester. Eksempelvis når du bruger vores hjemmeside, ringer, sender en sms, eller sender en e-mail.
  • vi henter fra andre steder. Det kan fx være fra offentligt tilgængelige personregistre som Krak og Google.

Hvordan bruger vi de indsamlede data?

Vi behandler kun dine data, når det er nødvendigt, og når det sker af en af disse fire grunde:

  • Når vi skal opfylde og administrere din aftale med os.
  • Når vi har pligt til det ifølge lovgivningen.
  • Når du har givet os samtykke til det.
  • Når vi har en legitim interesse i det.

Beskyttelse af data?

Vi lægger særlig vægt på sikkerheden omkring informationer, så vi forebygger og forhindrer, at data uretmæssigt spredes til tredjeparter eller går tabt. Vi giver kun adgang til dine data til dem, som har brug for det, for at kunne udføre deres arbejde. Vi arbejder løbende med at bekæmpe spam og vira i vores netværk.

Lad os give dig et uforpligtende tilbud!

Langgade 29 • 7600 Struer • CVR 85651013 • info@quickpolering.dk • 97 85 20 33

Google+
Facebook